Vekaletname

Vekalet, bir kişiye herhangi bir konu hakkında resmi kurumlarda bizim adımıza iş yapabilmesi için verdiğimiz yetkidir. Vekalet kişinin kendi isteğiyle, başkasını kendi yerine koyması olarak bilinir. Vekil kendisine görev verilen işi yerine getirmekle sorumludur.

Vekaletin yazılı olarak bildirilmesi vekaletname ile olur. Vekaletname ile vekalet verdiğimiz bir kişiye belirli durumlar altında kendi adımıza hareket edebilmesi için yetki vermiş oluruz. Vekalet verilecek kişinin akli dengesinin yerinde olması ve on sekiz yaşından büyük olması gerekmektedir. Vekalet noter huzurunda verilir.

Yazılım : Emlakkobi